Impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego województwa są funkcjonujące na terenie województwa Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny.   

Dlaczego warto inwestować w województwie podkarpackim?

Województwo Podkarpackie można określić jako przyjazne inwestorom. Swoją siedzibę na terenie województwa posiada wiele instytucji oraz organizacji, które są w stanie doradzić jak efektywnie lokować kapitał oraz pozyskać fundusze.


 • Ukraina jest naturalnym partnerem gospodarczym Województwa Podkarpackiego 
  i ważnym rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych w naszym regionie. Powstające obecnie przy przejściu granicznym z Ukrainą w Budomierzu - Centrum Dystrybucji „Korczowa Dolina” przyczyni się w jeszcze większym stopniu do zacieśnienia wzajemnej współpracy gospodarczej. „Korczowa Dolina” będzie największym centrum dystrybucyjnym na wschodniej granicy Unii Europejskiej zlokalizowanym w  strefie ruchu bezwizowego z Ukrainą. Również współpraca z Ukrainą w  dziedzinie energii odnawialnej z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty.
       
 • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, która dotychczas rozwijana była w ramach: Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 (Program Sąsiedztwa).

 • Ważnym elementem współpracy z Ukrainą będzie utworzenie Centrum Polsko-Ukraińskiego Biznesu we współpracy z agencjami rozwoju regionalnego obydwu partnerów, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz izb przemysłowo-handlowych. Do zakresu działalności Centrum należałoby m.in. gromadzenie oraz wymiana ofert inwestycyjnych, kooperacyjnych, handlowych, pomoc przedsiębiorstwom w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych, pomoc prawna i świadczenie usług doradczych w zakresie współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem ważnej dla obu stron problematyki celnej, podatkowe oraz certyfikacji wyrobów

 • W marcu 2010 roku została utworzona w Rzeszowie Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko, będąca podstrefą SSE Euro-Park Mielec. Najstarszą SSE w Polsce jest SSE EURO-PARK MIELEC. Obecnie (2009) na obszarze Polski jest czternaście SSE i zajmują one łącznie ponad 11 tys. ha.

 • Zwolnienia podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskuje się ze względu na wielkość inwestycji lub ilość tworzonych nowych miejsc pracy. Suma zwolnień podatkowych w połączeniu z innymi formami wsparcia nie może  przekroczyć maksymalnych pułapów pomocy regionalnej.

 • W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje - zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT), działkę przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją.

 • Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy, dopłaty dla pracodawców, którzy szkolą lub przekwalifikowują pracowników.

 • Na terenie województwa w 2003 roku powołany został Podkarpacki Park Naukowo–Technologiczny, którego nadrzędnym celem jest transfer technologii oraz stymulowanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających na tym obszarze.

 • Obecnie Podkarpacie wysoko plasuje się w rankingu województw pod względem odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych.

 • Na Podkarpaciu od kilku lat w ramach obszarów aktywności gospodarczej funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna WISŁOSAN oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec. 

 • Największa wartość kapitału zagranicznego w podkarpackich przedsiębiorstwach pochodzi z Niemiec (495,5 mln PLN w 2009 r.). Kraj ten w latach 2003-2009 zwiększył wartość swoich inwestycji bezpośrednich w woj. podkarpackim o 227 mln PLN, tj. o 84%. Drugim pod względem partnerem inwestycyjnym w woj. podkarpackim jest Francja, której wielkość kapitału w woj. podkarpackim wzrosła w latach 2003-2007 o 277%, w roku 2003 wartość kapitału francuskiego w woj. podkarpackim wynosiła 119,7 mln PLN a w roku 2007 332,1 mln PLN.